TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR idenyt
Formater
• Pdf-filer skal have korrekt format

• Annoncer til kant, skal have 3 mm til beskæring

• Dobbeltsideannoncer skal leveres som opslag.

• Tekst og logo skal placeres minimum 9 mm fra beskæring.

Skrifter
Alle fonte, der er brugt i dokumentet, logoer, eps-filer osv. inkluderes i den færdige pdf.
Billede og farve
• Alle gråtone- og 4-farver-billeder skal have en opløsning på minimum 300 dpi.

• Bitmapbilleder skal have en opløsning på mindst 600 dpi.

• Billeder kan jpg-komprimeres i højeste kvalitet.

• Alle billeder og farver i annoncen skal være defineret i CMYK med en maksimal totalsværtning på 310 %.

ICC-profiler
• For at opnå optimal farvelighed skal idényt's ICC-profiler benyttes.

idenyt annonceformater

Materialet sendes via Annonceupload.dk
INDSTIK

Vi kan tilbyde mange muligheder for indstik: løst indstik, påklæbet, indlimet, geosegmenteret osv. Priserne beregnes efter indstikkets vægt. Indstikkets pris afhænger af oplag og format. Der tillægges altid porto på abonnementsandelen efter Post Danmarks takster.

Dummy
Tilbud på indstik eller vareprøve er først gældende, når vi har modtaget og godkendt en dummy.
Dummy sendes til: Benjamin Media, Att.: Annoncesupport, Finsensvej 6D, 2000 Frederiksberg
Prøver
Benjamin Media skal have det færdigtrykte indstik samtidig med at det sendes til pakkeriet.
Send derfor 5 stk. til: Benjamin Media, Att.: Annoncesupport, Finsensvej 6D, 2000 Frederiksberg.
IMG_3273

Annoncekontrol:
Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der strider mod gældende lovgivning eller på anden måde er uønsket. Annoncer, der ifølge vores skøn kan forvekles med redaktionelt indhold, skal forsynes med ANNONCE.

Fejl og rettelser:
Ved aflevering af færdigt materiale ydes der ved fejl ingen reduktion i annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til vores specifikationer beskrevet under ‘Tekniske specifikationer’.

Annulleringsfrist
Af hensyn til disponeringen af vores magasiner kan allerede ordrede annoncer ikke annulleres efter kl. 12.00 den dag der er ordredeadline på det pågældende magasin. Ønskes en annonce fjernet vil det medføre en debitering på annoncens fulde beløb.