Annonceupload
Annoncemeterialet bedes afleveres som pdf fil på annonceupload.dk
Guide til upload af annoncer
Kort guide til hvordan du uploader via annonceupload.dk
Sådan læser du en fejlrapport
Kort guide til vores fejlrapporter
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Formater
• Pdf-filer skal have korrekt format (til kant) samt 5 mm til beskæring og skæremærker.

• Halv- og kvartsidesannoncer skal holde sig inden for magasinets format.

• Tekst og logo skal placeres minimum 9 mm fra beskæring.

Opslag
• Dobbeltsideannoncer/opslag skal leveres som 2 enkeltsider, i samme pdf fil hvor side 1 er venstreside og side 2 er højreside. Billeder over midten forskydes 2,5 mm i hver side ved ryggen. På dobbeltsideannoncer /opslag til side 2-3 skal billeder forskydes 5 mm til hver side. Dette glæder ikke for Gør Det Selv, der er et hæftet magasin.

Skrifter
Alle fonte, der er brugt i dokumentet, logoer, eps-filer osv. inkluderes i den færdige pdf.
Billede og farve
• Alle gråtone- og 4-farver-billeder skal have en opløsning på minimum 300 dpi.

• Bitmapbilleder skal have en opløsning på mindst 600 dpi.

• Billeder kan jpg-komprimeres i højeste kvalitet.

• Alle billeder og farver i annoncen skal være defineret i CMYK med en maksimal totalsværtning på 310 %.

• For at opnå optimal farvelighed skal vores ICC-profil benyttes.

• For at sikre korrekt farvegengivelse skal vi modtage et colorproof af annoncen ved deadline – i modsat fald bortfalder reklamationsretten. Benjamin Media påtager sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser i farvegengivelsen.

INDSTIK

Vi kan tilbyde mange muligheder for indstik: løst indstik, påklæbet, indlimet, geosegmenteret osv. Priserne beregnes efter indstikkets vægt. Indstikkets pris afhænger af oplag og format. Der tillægges altid porto på abonnementsandelen efter Post Danmarks takster.

Dummy
Tilbud på indstik eller vareprøve er først gældende, når vi har modtaget og godkendt en dummy.
Dummy sendes til: Benjamin Media, Att.: Annoncesupport, Finsensvej 6D, 2000 Frederiksberg

Prøver
Benjamin Media skal have det færdigtrykte indstik samtidig med at det sendes til pakkeriet.
Send derfor 5 stk. til: Benjamin Media, Att.: Annoncesupport, Finsensvej 6D, 2000 Frederiksberg.

IMG_3273

Annoncekontrol:
Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der strider mod gældende lovgivning eller på anden måde er uønsket. Annoncer, der ifølge vores skøn kan forvekles med redaktionelt indhold, skal forsynes med ANNONCE.

Fejl og rettelser:
Ved aflevering af færdigt materiale ydes der ved fejl ingen reduktion i annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til vores specifikationer beskrevet under ‘Tekniske specifikationer’.

Annulleringsfrist

Af hensyn til disponeringen af vores magasiner kan allerede ordrede annoncer senest annulleres 7 uger før udgivelsesdatoen. Allerede ordrede digitale kampagner kan senest annulleres 3 uger før den planlagte igangsættelse af kampagnen. Ønskes en annonce eller kampagne fjernet herefter, vil det medføre en debitering på annoncens fulde beløb. De samme regler gælder i de tilfælde hvor Benjamin Media er ansvarlig for produktion af kommercielt materiale, enten print eller digitalt.